Zamknij

Profesjonalna przygotowalnia poligraficzna, naświetlarnia, Poznań, Wielkopolska

druk offset, sitodruk, tampodruk, flekso, klisze poligraficzne, klisze do sitodruku, separacje: Black-Black, PANTONE®, proof, naświetlanie CTF, skanowanie, prepress, skład DTP, rastry do tampodruku, wydruki foto, płytki PCB, gadżety

Cyfrowy proof certyfikowany / Wydruki próbne

Proof cyfrowy

Proof cyfrowy to symulacja efektu druku. Jest to końcowy efekt tego, jak będzie wyglądać gotowy, wydrukowany produkt. Tworzenie proofa jest ważnym procesem, jeszcze przed zakończeniem wszystkich koniecznych prac niezbędnym zarówno klientowi, jak i drukarzowi.

Korzyści dla klienta wynikające z zastosowania techniki, jaką jest profesjonalny, certyfikowany proof cyfrowy to:

  • możliwość wykonania profesjonalnej próby kolorystycznej łącznie z odwzorowaniem kolorów Pantone®,
  • możliwość obejrzenia końcowego efektu przed jego ukończeniem,
  • określenie wymagań i oczekiwań związanych ze zleceniem,
  • możliwość wychwycenia (i poprawienia) błędów, jakie mogą się pojawić w ostatecznej wersji,
  • akceptacja odbitki próbnej jest gwarancją zaakceptowania przez klienta produktu finalnego.

Proof certyfikowany wykonywany jest na podłożu, które posiada certyfikat zgodności z wymogami normy ISO 12647-7. Przy każdej pracy umieszczany jest pasek pomiarowy, który jest składowym proofa certyfikowanego. Pasek pomiarowy Ugra/Fogra Media Wedge V3.0a służy do zmierzenia spektrofotometrem wartości pól pomiarowych. Każdy proof posiada indywidualnie wykonany pomiar, a wydruk z wartościami pomiaru proofa certyfikowanego dołączany jest do pracy.

Standardową symulacją przestrzeni barwnej jest ISOCoated_v2, możemy również zasymulować przestrzeń wskazaną przez zamawiającego (profil dostarczony przez klienta).

Cennik PROOFA CYFROWEGO

(ceny w PLN bez podatku VAT)

Format Cena
MINIMALKA (praca o formacie do 100 x 420 mm)   25.00
A4   30.00
B4   40.00
A3   50.00
B3   65.00
A2   90.00
B2 120.00
A1 140.00

Certyfikacja proofa   9.00
Wysyłka pracy Śledzenie przesyłek ›› 17.00